Reservatie:

 • Dit kan enkel via de webshop.
 • De reservatie is pas definitief en geldig als deze door Tipitip bevestigd werd.
 • De mail wordt geregeld nagekeken, u mag normaal binnen de 24 uur een antwoord verwachten.
 • De huurder is verboden om het gehuurde uit te lenen of om door te verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van Tipitip.
 • Er is steeds maar 1 aanbieding geldig, de aanbieding die geldig is bij uw reservatie is de aanbieding die u krijgt bij het afhalen van de box.
 • Er kan maar 1 cadeaubon gebruikt worden bij het huren van een box.

 

Betaling:

 • Particulier: De betaling van de gehuurde box gebeurt contant of via payconiq bij in ontvangst name van de gehuurde box.
 • Onderneming: De betaling gebeurt contant of via bankapp bij afhaling van de gehuurde box of de
  factuur wordt voldaan via overschrijving binnen 15 dagen. Indien de factuur niet wordt betaald binnen
  de betalingstermijn, wordt de factuur met 10 procent verhoogd.

 

Waarborg:

 • Bij afhaling zal ook de waarborg worden betaald. Deze zal samen worden betaald met het verschuldigde bedrag van de factuur.
 • De waarborg zal binnen de 10 werkdagen worden teruggestort op de opgegeven rekening. Bij het cash betalen zal het rekeningnummer worden gevraagd voor de terugbetaling van de waarborg.
 • Bij het onvolledig  en / of het beschadigd binnen brengen van het gehuurde materiaal, kan de huurder aansprakelijk worden gesteld. ( zie aansprakelijkheid) 

 

Annulatie:

 • Annulatie is geheel kosteloos tot 24h voor afhaling. Annulatie kan alleen maar telefonisch
  gebeuren via gsm op het nummer 0472 25 77 64. 
 • Bij het te laattijdig annuleren zal de box gefactureerd worden als verhuurd.

 

Afhaling en terugbezorging:

 • De huurperiode begint om 09:30 en eindigt de laatste dag van de huur om 08:30, mits afspraak kan er een afwijking op de huurperiode zijn.
 • Indien op het afgesproken tijdstip niemand aanwezig is om de box af te halen  zal de box toch aangerekend kunnen worden. 
 • Indien op het afgesproken tijdstip niemand aanwezig is om de box terug te bezorgen, zal de huurprijs per dag (dat de box niet werd ingeleverd) worden aangerekend + 10% extra/dag. 
 • In geval van niet beschikbaar, buiten de wil van Tipitip , zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van Tipitip.

 

In ontvangstname:

 • Bij reservatie / in ontvangstname verklaart de huurder alle huurvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.
 • Ook bevestigt de huurder op de hoogte te zijn van de werking van het gehuurde goed door het lezen van de handleiding(en) meegeleverd in de box voor het gebruik van de artikelen en heeft hij notie genomen van de goede staat van de box.

 

Aansprakelijkheid:

 • De klant is verantwoordelijk voor eventuele schade/ongevallen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp tijdens de huurperiode.
 • Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden aangerekend aan de huurder. De waarborg kan worden ingehouden en/of kan er een schadevergoeding worden aangerekend. ( herstellingskosten, reinigingskosten,...). De klant heeft geen inspraak bij keuze van herstellingsdienst. 

 

Verantwoordelijkheid:

 • Tipitip  kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens het gebruik, op- en afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties,....
 • De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van de gehuurde box. Hij zal de aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van de box en/of toebehoren de kosten van herstelling/vernieuwing op zich nemen.
 • U kan bij uw verzekeringsagent een extra verzekering afsluiten, welke elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangstname tot de wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal lastens Tipitip.

 

Voorzieningen:

 • De huurder moet stroom voorzien met aarding van 220V en 16A voorzien indien het elektrische toestellen betreft.

 

Wat bij slechte weersomstandigheden?

 • De spellen mogen niet in de regen, felle wind, ... blijven staan. De huurder zal instaan voor het veilig wegbergen van de spellen bij slechte weersomstandigheden. 

 

Cadeaubon

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Tipitip uitgegeven cadeaubonnen, zowel elektronisch als gedrukt, die worden verkocht door Tipitip.
 • Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code, die slechts éénmaal wordt verstrekt. Je dient deze code zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal, gebruik door onbevoegden of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele codes kunnen worden gebruikt en kunnen als dusdanig ook getraceerd worden via het geautomatiseerd betalingssysteem.
 • Om een cadeaubon te gebruiken dien je deze in het "winkelwagentje" te verzilveren door je code in te vullen. Na reservatie vervalt automatisch de geldigheid van de code.
 • Je kan slechts één cadeaubon gebruiken per reservatie.
 • Cadeaubons/originele codes zijn uitsluitend online inwisselbaar. 
 • Een cadeaubon is niet inwisselbaar in geld.
 • Wanneer de waarde van de cadeaubon hoger is dan de box die je huurt , dan krijg je een nieuwe cadeaubon met de restwaarde. 
 • Codes zijn niet cumuleerbaar met andere codes of promoties.
 • Een cadeaubon is exact één jaar geldig na uitschrijving van de code. Vervallen cadeaubons kunnen niet ingeruild worden voor een financiële terugbetaling of een reservatie.
 • Bij annulatie omwille van overmacht van de gereserveerde box via cadeaubon wordt in onderling overleg tussen Tipitip en de eigenaar van de cadeaubon gezocht naar een nieuwe datum van reservatie.
 • Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten. (waaronder begrepen hacking)
 • Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handelingen wordt geregistreerd.
 • Het is niet togestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 • Heb je vragen of opmerkingen over het gebruik van cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen, laat ons dit dan weten via info@tipitip.be en we helpen je spoedig verder.

De huurder bevestigt bij reservatie kennis genomen te hebben van de huurvoorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

De koper bevestigt bij aankoop kennis genomen te hebben van de verkoopsvoorwaarden en hiermee akkoord te gaan.